NATIVESERVICE polsko niemieckie tłumaczenia online

Kindergeld 2020 - Co warto wiedzieć?

Aby wesprzeć rodziny i pomóc rodzicom, państwo zapewnia comiesięczny zastrzyk finansowy: zasiłek rodzinny, czyli KINDERGELD (zasiłek na dzieci). Chce ono tym sposobem mieć pewność, że rodzice zawsze mają wystarczająco dużo pieniędzy na ważne rzeczy, takie jak jedzenie czy ubrania dla swojego dziecka.

Kto dostaje Kindergeld?

Kto dostaje Kindergeld?

Rodzice niepełnoletnich dzieci - tj. dzieci poniżej 18 roku życia - są uprawnieni do zasiłku rodzinnego na dziecko. Pod pewnymi warunkami także do ukończenia 25 roku życia dziecka.

Otrzymywanie Kindergeld do 25 roku życia dziecka jest możliwe, gdy:

  • dziecko uczęszcza na praktyki zawodowe (Ausbildung), przygotowujące do zawodu albo studiuje,
  • dziecko czeka na praktykę lub miejsce na uczelni w celu studiowania,
  • dziecko odbywa np. dobrowolny rok socjalny (Freiwilliges Soziales Jahr) lub inny wolontariat (np. Bundesfreiwilligendienst),
  • dziecko robi przerwę nie dłuższą niż cztery miesiące pomiędzy dwoma praktykami zawodowymi.

Istnieją również specjalne ustalenia dotyczące dzieci niepełnosprawnych.

Zasiłek zostaje wypłacony osobie, u której w gospodarstwie domowym przebywa dziecko niepełnosprawne. Oprócz rodziców, mogą to być również przybrani rodzice, dziadkowie lub rodzice zastępczy.

W przypadku dziadków obowiązuje szczególna zasada: nawet jeśli dziecko nie mieszka w gospodarstwie domowym dziadków, a oni płacą wnukowi rentę alimentacyjną, w takim przypadku należy im się prawo do Kindergeld. Aby ten został przekazany na rachunek dziadków, rodzic, który wcześniej otrzymywał taki zasiłek, powinien złożyć wniosek do Familienkasse (kasa świadczeń rodzinnych). Alternatywnie, dziadkowie mogą sami złożyć wniosek, a rodzic wyrazi na to zgodę w nieformalnym piśmie.

Dziecko adoptowane:

Dziecko adoptowane nie różni się pod względem prawnym od dziecka biologicznego. Więc również w takim przypadku można się ubiegać o miesięczne wsparcie w postaci Kindergeld.

Ile wynosi Kindergeld?

Ile wynosi Kindergeld?

Każdy otrzymuje Kindergeld w tej samej wysokości. Wynika to z faktu, że zasiłek państwowy zależy tylko od liczby dzieci, a nie od wysokości dochodów. Od 1 Lipca 2019 roku można otrzymać 204 euro miesięcznie za pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie dziecko zasiłek wzrasta do 210 euro, na każde następne dziecko przypada 235 euro.

Kindergeld jest regularnie podwyższany. Po podwyższeniu, zasiłek ten zostaje automatycznie dostosowywany do nowych kwot. Kolejna podwyżka planowana jest na rok 2021.

Kiedy wypłacane jest Kindergeld?

Istnieje kilka możliwych terminów wypłaty zasiłku. Wypłata może zostać zrealizowana na początku, w połowie lub pod koniec miesiąca.

Tak się dowiesz, kiedy możesz spodziewać się wypłaty: Familienkasse, czasami nazywana Kindergeldstelle, przydziela rodzinom pisemnie Kindergeldnummer (czyli numer zasiłku rodzinnego). Ostatnia cyfra tego numeru wskazuje, kiedy Kindergeld zostanie wypłacony na konto. Jeśli numer zasiłku kończy się na 0 lub 1, pieniądze zostaną przelane na początku miesiąca. Jeśli liczby końcowe to 2 do 7, pieniądze zostaną przelane w połowie miesiąca. Jeśli liczba kończy się na 8 lub 9, przelew zostanie wykonany na koniec miesiąca.

Na stronie internetowej Bundesagentur für Arbeit (urząd pracy w Niemczech) można znaleźć harmonogram, który wskazuje dokładne terminy przelewów. Wskazany tam termin przelewu to również dzień, w którym zasiłek rodzinny na dziecko zostaje zaksięgowany na koncie.

Harmonogram wypłat Kindergeld

Kindergeld zostaje zawsze przelewany na konto. Nie ma możliwości otrzymania gotówki. Ponadto zasiłek na jedno dziecko nie może być dzielony na kilka kont.

Nie znasz swojego Kindergeldnummer? Nie ma problemu. Familienkasse prześle Ci powiadomienie po przyznaniu zasiłku rodzinnego. Na tym powiadomieniu znajduje się również potrzebny numer (Kindergeldnummer). Jeśli nie masz go pod ręką: Numer zasiłku rodzinnego można znaleźć również na wyciągu z konta bankowego.

Kindergeld i rozliczenie podatkowe

Wiele rzeczy zmienia się w życiu świeżo upieczonych rodziców - nawet rozliczenie podatkowe staje się z dzieckiem nieco bardziej obszerne. Ponieważ oprócz formularzy, które dotychczas musiały zostać wypełnione, jako rodzice trzeba jeszcze wypełnić załącznik dotyczący dziecka. Chociaż zasiłek rodzinny na dziecko jest sam w sobie wolny od podatku, to jednak trzeba go wpisać do deklaracji podatkowej. W ten sposób urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę ulgi podatkowej.

Sprawdź w jaki sposób rozliczać się z podatków oraz co można odliczyć.

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek o Kindergeld?

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek o Kindergeld?

Niestety, Kindergeld nie jest wypłacany automatycznie od chwili narodzin dziecka. Z reguły należy się o niego ubiegać w Familienkasse, Agentur für Arbeit. Niezbędne formularze są dostępne bezpośrednio w Agentur für Arbeit lub na jej stronie internetowej. Prawo do Kindergeld wygasa automatycznie z końcem miesiąca, w którym dziecko ukończy 18 lat. Mimo że po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia można nadal otrzymywać Kindergeld na powyższych warunkach, należy to jednak udowodnić w Familienkasse i ponownie złożyć wniosek o Kindergeld. Familienkasse prześle wtedy pisemną decyzję. Przy składaniu wniosku o Kindergeld należy mieć pod ręką swój numer identyfikacji podatkowej (Steuer-ID). Numer ten jest niezbędny do złożenia wniosku. W ten sposób Familienkasse chce uniknąć podwójnych płatności. Każdy, kto zapomniał złożyć wniosek, może to zrobić również później, ale musi się pospieszyć: Od 1 stycznia 2018 r. Kindergeld może zostać wypłacony działając wstecz tylko przez sześć miesięcy.

Dowiedz się jak zdobyć numer identyfikacji podatkowej.

Szczegóły dotyczące dorosłego dziecka

Szczegóły dotyczące dorosłego dziecka

Załóżmy, że dziecko ma ponad 18 lat, jest w połowie studiowania i pracuje w kawiarni, aby zarobić dodatkowe pieniądze. Dobre wieści dla rodziców: Jeśli studia dziecka są jego pierwszym kształceniem zawodowym , to nie ma znaczenia, ile pieniędzy dodatkowo zarabia. W takim przypadku ma się prawo do pobierania Kindergeld.

Jednak sprawy wyglądają inaczej, jeśli dziecko odbywa drugie kształcenie zawodowe. Jeśli rodzice chcą nadal otrzymywać Kindergeld, dziecko nie może pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo. W przeciwnym razie praca w niepełnym wymiarze godzin będzie uważana za pracę główną - co oznacza, że nie ma prawa do zasiłku. Do 21 roku życia można również otrzymać zasiłek na dziecko, które jest bezrobotne. Warunek: Dziecko jest zarejestrowane w Agentur für Arbeit jako osoba poszukująca pracy.

Jeśli dziecko nie ukończyło 25 roku życia, uczy się zawodu i wstąpi w związek małżeński, nadal ma się prawo do Kindergeld. Nie ma znaczenia, czy dziecko jest po ślubie, czy nie. Zdecydował o tym Federalny Trybunał Finansowy, najwyższy niemiecki sąd podatkowy. Ale tutaj obowiązują te same zasady, co powyżej: Jeśli dziecko jest podczas pierwszego kształcenia zawodowego, może zarobić dodatkowo tyle, ile chce - i tak należy się Kindergeld. Jeśli jednak dziecko jest podczas drugiego kształcenia i pracuje więcej niż 20 godzin tygodniowo, prawo do zasiłku wygasa.

Jaka jest różnica między Kindergeld, Kinderfreibetrag i Kinderzuschlag?

Jaka jest różnica między Kindergeld, Kinderfreibetrag i Kinderzuschlag?

Osoby otrzymujące Kindergeld są również uprawnione do tzw. Kinderfreibetrag (kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci). Jednak nie można mieć jednego i drugiego: Albo otrzymuje się Kindergeld, albo Kinderfreibetrag. Urząd skarbowy (Finanzamt) sprawdza, co jest dla danej osoby korzystniejsze finansowo w ramach tzw. Günstigerprüfung (kontrola ulg podatkowych).

Można z grubsza stosować się do następującej zasady: Dla rodziców samotnie wychowujących dzieci opłaca się Kinderfreibetrag od 37.500 euro dochodu podlegającego opodatkowaniu rocznie, dla par małżeńskich od 75.000 euro.

Kindergeldzuschlag (dodatek do zasiłku rodzinnego) jest dodatkowym wsparciem finansowym dla osób o niskich dochodach. Podobnie jak w przypadku Kindergeld, dostaje się Kindergeldzuschlag dla dzieci w wieku poniżej 25 lat, które nie wstąpiły w związek małżeński i mieszkają w gospodarstwie domowym swoich rodziców. Aby otrzymać Kinderzuschlag, należy również spełnić następujące wymagania:

  • trzeba mieć prawo do Kindergeld,
  • rodzice, osiągają minimalny próg dochodu w wysokości 900 euro dla małżeństw, lub 600 euro dla rodziców samotnie wychowujących dzieci,
  • dochód nie przekracza progu osobistego maksymalnego dochodu, który jest obliczany indywidualnie przez Familienkasse,
  • nie można otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II).

Jeśli ma się prawo do Kinderzuschlag, można złożyć wniosek do Familienkasse. Od 01.01.2017 r. otrzymuje się dodatkowe pieniądze na dziecko w wysokości do 170 euro na miesiąc. To, ile pieniędzy faktycznie się otrzyma, zależy między innymi od dochodów i majątku własnego, partnera i dziecka. Kinderzuschlag jest zwykle zatwierdzany na sześć miesięcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, zapytaj NATIVESERVICE o pomoc.

Źródło informacji: Kindergeld.org, Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Lohnsteuerhilfeverein

Data: 22.01.2020 Godzina: 17:04

Ostatni artykuł

Tłumaczenia Medyczne - Niemiecki - Co musisz wiedzieć?
Tłumaczenia Medyczne - Niemiecki - Co musisz wiedzieć?

Tłumaczenia medyczne - przysięgłe oraz zwykłe. Co warto wiedzieć, zlecając tłumaczenie medyczne. Z jakiego biura skorzystać? Tłumaczenia medyczne online.

Poznaj tłumaczenia medyczne

Facebook

LinkedIn

Nasze społeczności

Godziny otwarcia:
  • Dni robocze: 9:00 - 17:00
  • Sobota: 10:00 - 13:00
Informacje:
Made by CODEMANGASIOR. All rights reserved by NATIVESERVICE.