tłumaczenia medyczne NATIVESERVICE

Tłumaczenie medyczne – Co musisz wiedzieć?

Tłumaczenia medyczne to wymagająca dziedzina, w której poza umiejętnościami lingwistycznymi znaczną rolę odgrywa również wiedza techniczna dotycząca danej specjalizacji. Przy dynamicznych zmianach w obecnej medycynie, ważne jest śledzenie literatury naukowej i dobra znajomość najnowszych trendów w diagnostyce i terapii. Jakie są najczęstsze typy tłumaczeń medycznych i z jakimi trudnościami musi zmierzyć się tłumacz medyczny?

tłumaczenia medyczne NATIVESERVICE

Czym są tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenie medyczne to tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów mających związek ze służbą zdrowia i z przemysłem farmaceutycznym. Tłumaczenia medyczne to nie tylko tłumaczenia wypisów szpitalnych, ale również całego spektrum tekstów mających związek ze służbą zdrowia, urządzeniami medycznymi oraz farmacją. Do takich tekstów zalicza się m.in.:

 • karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 • opisy zabiegów,
 • naukowa literatura medyczna,
 • materiały dotyczące urządzeń medycznych i leków,
 • etykiety leków i urządzeń medycznych,
 • teksty marketingowe dotyczące szeroko pojętej medycyny,
 • umowy medyczne,
 • dokumentacja medyczna dotycząca podań o rentę,
 • recepty, wyniki badań, karty szczepień etc.
 • charakterystyki Produktów Leczniczych,
 • dokumenty dotyczące badań klinicznych,

Tłumaczenia medyczne są bardzo specjalistyczne i niekiedy dotyczą bardzo wąskiej dziedziny, z której zakresu tłumacz musi wykazać się doskonałą wiedzą techniczną i znajomością specjalistycznej terminologii. Nawet jeśli tłumacz zajmuje się przykładowo przekładem wypisów szpitalnych, nie znaczy to, że będzie umiał poradzić sobie z tekstem z każdej specjalizacji medycznej. Czasami przekład musi skonsultować ekspert-klinicysta z danej dziedziny.

Potrzebujesz tłumaczenia medycznego? Kliknij w ten link i rozpocznij tłumaczenie już teraz!

tłumaczenia medyczne NATIVESERVICE

Kiedy wymagane są medyczne tłumaczenia przysięgłe?

Jakie są różnice w tłumaczeniu zwykłym i przysięgłym? W obu przypadkach zadaniem tłumacza jest translacja tekstu, ale główna różnica leży w odpowiedzialności. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, a osoba go wykonująca musi spełniać pewne standardy tj. zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły posiada odpowiedzialność cywilną za swoje tłumaczenia, a w przypadku popełnienia przez niego błędów, można dochodzić odszkodowania finansowego na drodze sądowej.

Dokumenty przełożone przez tłumacza przysięgłego opatrzone są jego pieczęcią z imieniem i nazwiskiem, która pozwala na zidentyfikowanie go. Nie ma sztywnych zasad dotyczących tego, kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione a kiedy zwykłe. Prawie zawsze pisma przedłożone w urzędach tj. tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów medycznych czy tłumaczenia dotyczące stanu zdrowia, które są przedkładane w celu uzyskania renty czy w celu dochodzenia odszkodowania w wyniku wypadku, powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Z drugiej strony część dokumentów dotyczących medycyny na użytek prywatny, do których zalicza się np. tłumaczenia medycznej literatury naukowej czy tekstów marketingowych dotyczących medycyny, nie wymaga tłumaczeń uwierzytelnionych. Nie oznacza to jednak, że poziom tłumaczeń może być niższy w tym przypadku, wbrew przeciwnie. Przykładowo publikacje medyczne przechodzą bardzo rygorystyczny proces recenzji w czasopismach naukowych, w czasie których niezwykle ważną rolę odgrywa poprawność językowa i merytoryczna tekstu. Podsumowując, rodzaj tłumaczenia zależy głównie od instytucji, w której chcemy go przedłożyć (i jest zależny od kraju) i tam najlepiej jest dowiedzieć się, czy potrzebujemy tłumaczenia zwykłego czy przysięgłego.

tłumaczenia medyczne NATIVESERVICE

Kto zajmuje się tłumaczeniami medycznymi?

Nie każdy tłumacz potrafi się odnaleźć w tłumaczeniach medycznych. Głównym problemem jest bardzo specjalistyczna terminologia, która najczęściej przyswajana jest w trakcie studiów medycznych lub farmaceutycznych. Wielu tłumaczy medycznych jest lekarzami/stomatologami/farmaceutami, którzy ukończyli studia lingwistyczne i dodatkowo zajmują się tłumaczeniami tekstów medycznych. Tłumaczeniami medycznymi zajmują się również doświadczeni lingwiści, którzy często specjalizują się jedynie w tłumaczeniach medycznych i dobrze znają fachową terminologię.

W obrębie tłumaczeń medycznych istnieją również węższe podspecjalizacje, głównie dlatego, że dziedzina ta jest bardzo skomplikowana i ciągle się zmienia. Nie każdy tłumacz medyczny będzie w stanie przetłumaczyć opis zabiegu neurochirurgicznego lub opis rezonansu magnetycznego głowy w określonej chorobie. Dlatego nawet doświadczeni tłumacze medyczni korzystają z pomocy konsultantów.

Ograniczenia związane z lokalizacją lub miejscem zamieszkania – Biuro Tłumaczeń

Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, a może Poznań? Od teraz nieważne jest to gdzie mieszkasz. Dzięki NATIVESERVICE, otrzymasz niemieckie tłumaczenia medyczne przysięgłe oraz zwykłe. Wystarczy, że wyślesz do nas skany swoich dokumentów, a nasi specjaliści zajmą się całą resztą. Załatwisz wszystko bez potrzeby wychodzenia z domu.

Fachowa terminologia

Podstawą tłumaczenia tekstu medycznego jest jego prawidłowe zrozumienie. Część terminów jest bardzo skomplikowana a użycie terminologii i konstrukcji słów zapożyczonej z łaciny jest powszechne. Ważne jest też odpowiednie zastosowanie fachowego języka: na przykład w dokumentacji dotyczącej badań klinicznych tekst musi być zrozumiały dla pacjenta, podczas gdy w innych przekładach, np. w tłumaczeniu naukowej literatury medycznej, podstawą jest stosowanie specjalistycznej terminologii, często zrozumiałej jedynie przez fachowców. Kolejny problem dotyczy skrótów: są one powszechne w słownictwie medycznym, ale często całkowicie niezrozumiałe dla pacjenta. Dodatko część skrótów zapożyczona jest z innych języków, ale nie wymaga tłumaczenia, ponieważ na stałe weszła już do terminologii medycznej. Jako przykłady mogą posłużyć ang. WBC (krwinki białe; spotykany na wynikach badań laboratoryjnych) czy Rp. (z łac. recipe – weź; spotykany na receptach).

tłumaczenia medyczne NATIVESERVICE

Formatowanie i dokumenty nieedytowalne

Specjalistyczne słownictwo to nie jedyny problem, z którym zmaga się tłumacz medyczny. Obecnie znaczna część tłumaczeń rozpoczyna się od stworzenia pliku, który będzie można odczytać i dalej przetworzyć przez programy CAT. Duża część tekstów, a zwłaszcza wypisy szpitalne, recepty czy opisy zabiegów przesyłana jest jako skany, czyli pliki zapisane w formacie pdf czy jpg. Tłumaczenia takie trudno jest wycenić, a jeszcze trudniej zrealizować. W konwersji pliku do wersji edytowalnych pomocne mogą być programy OCR, służące do rozpoznawania tekstu na obrazie i umożliwiające jego konwersję do wersji edytowalnej. Taki przekonwertowany tekst wymaga jednak ręcznego wprowadzenia poprawek i jego tłumaczenie jest znacznie bardziej wymagające technicznie i czasochłonne. Dodatkowo nie każdy tekst da się przekonwertować do wersji edytowalnej: na przykład wypisana odręcznie recepta może być niekonwertowalna. Jest to dużym problemem dla biura tłumaczeniowego i tłumacza, ponieważ uniemożliwia szybką pracę z tekstem przy użyciu nowoczesnego oprogramowania i sprawia, że tekst często trzeba przepisać ręcznie do edytowalnego formatu.

Odczyt pisma odręcznego

„Lekarskie pismo” stało się zwyczajowym powiedzeniem i jest dużym wyzwaniem dla tłumacza medycznego. Z drugiej strony nie można pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd, bo może to grozić zdrowiu lub nawet życiu pacjenta. Szczególnie często odręcznie wypisywane są recepty, które wymagają dużej ostrożności przy nazwie leku i dawkowaniu. W problemach z odczytaniem pisma odręcznego bardzo ważną rolę odgrywa doświadczenie tłumacza i jego znajomość medycyny oraz umiejętność umiejscowienia tłumaczenia w szerszym kontekście. Jeśli wiadomo np. że pacjent choruje na padaczkę, może to pomóc w odczytaniu nazwy leku. Jeśli wiadomo, że dany lek dawkowany jest w gramach a nie w miligramach, pomoże to uniknąć pomyłki. Zamiast ryzykować popełnieniem błędu, przy braku możliwości odczytania pisma odręcznego lepiej jest zaznaczyć, że ta część dokumentu jest nieczytelna.

Tłumaczenia medyczne są jedną z najtrudniejszych dziedzin tłumaczeń, ponieważ wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy i gruntownego zrozumienia tekstu. Jeśli tłumacz nie posiada wykształcenia medycznego bardzo trudno jest mu dokonać przekładu dobrej jakości. W dziedzinie tak szybko zmieniającej się jaką jest medycyna bardzo ważną rolę odgrywa również możliwość konsultacji z ekspertem.

Scroll to Top