Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego różni się formą prawną. Tłumaczenie zwykłe jest usługą, która wykorzystywana na wszystkie mniej oficjalne potrzeby. Z kolei tłumaczenie przysięgłe to usługa, która realizowana jest przez tłumaczy przysięgłych, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje. Tłumacze przysięgli odpowiadają prawnie za rzetelność swojego przekładu.

Chcąc zlecić tłumaczenie wybranego tekstu, możesz skorzystać z usług tłumacza zwykłego bądź przysięgłego. Warto jednak wiedzieć, że oba rodzaje tłumaczeń mają taką samą wartość merytoryczną. Oznacza to, że każde tłumaczenie powinno być wykonywane z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w celu zachowania poprawności językowo – gramatycznej oraz wysokiej jakości tekstu.

tłumaczenie zwykłe NATIVESERVICE

Czym zatem różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego ?

Tłumaczenie zwykłe to po prostu przekład tekstu z języka źródłowego, na język docelowy, tak by tekst był zrozumiały dla odbiorcy. Najważniejszą różnicą pomiędzy tłumaczeniem przysięgłym, a zwykłym jest  właśnie forma, w jakiej wykonywane jest tłumaczenie. Tłumaczenie przysięgłe powinno zostać wydrukowane, na każdej stronie powinno zostać odpowiednio opieczętowane oraz podpisane przez tłumacza przysięgłego. Ważne jest też to, że tłumaczenie przysięgłe musi zawierać klauzulę poświadczającą.

Kliknij w ten link i rozpocznij tłumaczenie.

tłumaczenie przysięgłe NATIVESERVICE

Czym są tłumaczenia poświadczone i uwierzytelnione?

Tak, te nazwy już się gdzieś pojawiły. W urzędzie pracy wymagają od nas tłumaczenia uwierzytelnionego, w tak zwanej skarbówce, proszą nas o tłumaczenie poświadczone, a jeszcze później słyszymy, że wymagane jest jednak tłumaczenie przysięgłe. Więc jak to jest?

Teoretycznie mówimy i piszemy o tłumaczeniach poświadczonych. Właśnie o tłumaczeniach poświadczonych mówi ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.  Tak więc tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia poświadczone.  A co z tłumaczeniami uwierzytelnionymi? Tą nazwę używano przez całe lata. Tłumacze przysięgli kiedyś wykonywali tak zwane tłumaczenia uwierzytelnione, stąd w wielu urzędach możemy spotkać się z tym nazewnictwem.

CIEKAWOSTKA: Zarówno niektórzy urzędnicy jak i sami tłumacze posługiwali się jeszcze nie tak dawno temu nazwą ‘tłumaczenia wierzytelne’.

Jako petenci jesteśmy prawnie zobligowani do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, gdyż tłumaczenie uwierzytelnione, zwane potocznie przysięgłym, musi zostać wykonane przez osobę do tego uprawnioną.

Kiedy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Z usług tłumacza przysięgłego należy skorzystać w przypadku dokumentów, które będą okazywane w urzędach. Dokładniej rzecz ujmując, tłumacząc wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, skarbowe bądź procesowe takie jak:

 • akty urodzenia,
 • umowy,
 • dokumentacje medyczne,
 • akty małżeństwa
 • wyroki sądowe,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokumenty pojazdu,
 • akty notarialne,
 • testamenty,
 • akty zgonu,
 • pisma urzędowe,
 • faktury.

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest bowiem nie tylko przełożenie treści z języka źródłowego na język docelowy, lecz także opisanie wszystkich elementów dokumentu niebędących tekstem tj. znaki wodne, podpisy czy pieczęcie. Po dokonaniu przekładu tłumacz przysięgły opatrzy tłumaczenie swoją pieczęcią, czyli uwierzytelni. Tylko w ten sposób tłumaczenie nabierze mocy prawnej. Moc prawna uwierzytelnionego tłumaczenia jest taka sama, jak oryginału. Pieczęć wraz z podpisem powinna znajdować się na każdej stronie przekładu. Na końcu zaś tłumacz zamieszcza formułę z informacją, czy sporządził tłumaczenie na podstawie oryginału, kopii, czy też odpisu dokumentu. Z uwagi na oficjalny charakter tłumaczonych tekstów tłumacz przysięgły ponosi również ryzyko odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogłyby pojawić się w dokonanym przez niego przekładzie. Oznacza to, że w przypadku gdy klient poniósłby straty wynikające z niezgodności tłumaczenia, ma on prawo zażądać odszkodowania na drodze sądowej.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zawód tłumacza przysięgłego należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Aby być tłumaczem przysięgłym  należy spełniać odgórnie ustalone kryteria. W Polsce tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo lub prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydat na tłumacza przysięgłego nie może być karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, a także musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Potencjalny kandydat musi mieć ukończone studia wyższe oraz wykazywać się doskonałą znajomością zarówno języka obcego, jak i ojczystego.

Poświadczeniem umiejętności tłumacza przysięgłego jest zdanie trudnego egzaminu państwowego. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków tłumacz zostaje zaprzysiężony przez Ministra Sprawiedliwości i wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, stając się tym samym urzędnikiem państwowym. Do poświadczania tłumaczeń oraz odpisów dokumentów tłumacz przysięgły używa imiennej pieczęci. Pieczęć musi informować, o językach, w zakresie który tłumacz ma uprawnienia. Wyjątek stanowią tłumaczenia w formie elektronicznej, które tłumacz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tłumacze przysięgli świadczą również uwierzytelnione tłumaczenia. Sytuacje, które tego wymagają to  np. zawieranie umowy u notariusza, przesłuchania świadków, rozprawy sądowe i śluby.

Gdzie znajdę tłumacza, który zrealizuje tłumaczenie przysięgłe?

Chcąc zlecić tłumaczenie przysięgłe, do wyboru masz dwie opcje:

 1. Odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego do realizacji tłumaczenia poświadczonego, możesz znaleźć korzystając z usług sprawdzonych biur tłumaczeń. Korzystając z usług biura, możesz skupić się jedynie na zleceniu zadania, ponieważ to właśnie biuro, bierze na siebie trud dobrania odpowiedniego do zlecenia tłumacza przysięgłego.
 2. Możesz poszukać tłumacza na własną rękę korzystając z listy tłumaczy przysięgłych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto również rozejrzeć się za tłumaczem w swojej najbliższej okolicy. Musisz jednak pamiętać, że wtedy to Ty odpowiadasz za dobranie tłumacza do zlecenia. Zazwyczaj klienci nie są w stanie zweryfikować, czy dany tłumacz jest odpowiedni do naszego tłumaczenia.
tłumaczenie zwykłe i tłumaczenie przysięgłe - różnice - NATIVESERVICE

Czym jest tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenie zwykłe obejmuje tłumaczenia tekstów, które nie mają oficjalnego charakteru urzędowego. Z tego powodu mogą być one wykonywane przez osobę doskonale znającą język źródłowy i docelowy. Z reguły należy mieć ukończony filologiczny kierunek studiów. Tłumaczenie zwykłe, podobnie jak uwierzytelnione, również może mieć formę pisemną lub ustną.

Pisemnego przekładu dokonuje się w przypadku tekstów takich jak np.:

 • książki,
 • ulotki,
 • listy,
 • instrukcje obsługi,
 • teksty marketingowe,
 • katalogi,
 • opisy produktów,
 • filmy,
 • strony internetowe,
 • gry.

Wszelkie inne niewymagające poświadczenia tłumacza przysięgłego. Nie oznacza to jednak, że tłumaczenie zostanie wykonane gorzej. Jest wielu tłumaczy, specjalistów od niszowych zakresów tematycznych, którzy nie są zaprzysiężeni.

Kliknij w ten link i rozpocznij tłumaczenie.

Gdzie znajdę tłumacza, który realizuje tłumaczenie zwykłe?

Również tutaj do wyboru mamy kilka opcji:

 1. Podobnie jak w przypadku tłumaczenia przysięgłego, możesz skorzystać z biura tłumaczeń, które bierze na siebie cały ciężar dobrania odpowiedniego tłumacza do zlecenia.
 2. Możesz poszukać tłumacza na własną rękę przeszukując internet lub np. grupy społecznościowe na Facebooku.
 3. Tradycyjnie możesz również rozejrzeć się za tłumaczem w Twojej okolicy. Na przykład wpisując w Google: tłumacz języka niemieckiego.

Pamiętać należy, że w przypadku 2 i 3 opcji, to zlecający bierze na siebie trud doboru tłumacza do zlecenia.

Tłumaczenie zwykłe i tłumaczenie przysięgłe a specjalizacje.

Tłumaczenia dzielą się na wiele rodzajów specjalności. Jest to analogicznie powiązane z dziedzinami, które występują w naszym codziennym życiu. Zarówno tym prywatnym jak i zawodowym.

Możemy wyróżnić następujące specjalizacje:

tłumaczenie medyczne,

Tłumaczenia medyczne wymagają od tłumacza olbrzymiej wiedzy, nie tylko związanej z językiem, ale także z naukami medycznymi. Osoby specjalizujące się w tłumaczeniach medycznych mają często ukończony kurs lub nawet studia z zakresu nauk medycznych.

tłumaczenie techniczne,

Każdy, kto kiedyś musiał wytłumaczyć specjaliście, co szwankuje w pralce lub samochodzie, doskonale wie, że nawet w ojczystym języku nie zawsze jest to proste. W takich i wielu innych sytuacjach z pomocą przychodzą nam tłumacze specjalizujący się w tłumaczeniach technicznych. Oprócz perfekcyjnej znajomości języka, tłumacze techniczni wyróżniają się na tle innych, doskonałą znajomością zagadnień technicznych.

tłumaczenie prawnicze,

Tłumacze, którzy specjalizują się w tłumaczeniach prawniczych bez problemu potrafią oddać sens zawiłej umowy czy skomplikowanego kontraktu.

tłumaczenie stron internetowych i blogów,

Tłumaczenia stron internetowych czy blogów są niezwykle ważne, ponieważ to właśnie one są naszą wizytówką. Żaden biznes nie może sobie pozwolić na błędy czy literówki na stronie internetowej. Tłumacze specjalizujący się w tej dziedzinie doskonale wiedzą, jak tworzyć opisy produktów, przedsiębiorstw czy oferowanych usług.

tłumaczenie biznesowe,

Tłumaczenia biznesowe, są dziedziną tłumaczeń, która szczególnie w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie. Tłumacz, który na co dzień zajmuje się tłuczeniami biznesowymi będzie w stanie pomóc Państwu z tłumaczeniem ofert dla klienta czy prezentacji biznesowych.

tłumaczenie SEO,

SEO to proces, który wzmacnia pozycję stron www w wynikach wyszukiwania. Podczas przygotowywania tekstów pod SEO należy zastosować wiele reguł, które w późniejszym przekładzie mogą zniknąć. Z tego powodu jest to niesamowicie ważne, żeby w przypadku takiej potrzeby pracować z profesjonalistami z branży.

Obecnie na rynku jest wiele różnych specjalizacji , jednakże te wymienione powyżej oferuje Biuro Tłumaczeń.

Tłumaczenie natywne. Co to jest, kto tego potrzebuje? Jaka jest jego przewaga?

Tłumaczenie natywne to tłumaczenie, które wykonywane jest przez osobę o wrodzonej znajomości dwóch języków. Jak wiadomo językiem polskim najlepiej posługują się Polacy, którzy znają go od dziecka. Oznacza to, że nabyli jego znajomość w sposób naturalny czy to w domu czy szkole. Mało która osoba ucząca się języka polskiego jako języka obcego jest w stanie opanować go w takim stopniu jak rodowici Polacy.

Analogicznie sprawa wygląda z językiem niemieckim. Osoba ucząca się języka niemieckiego jako języka obcego, bardzo rzadko osiągnie poziom poprawności i umiejętności  porównywalny do natywnego użytkownika języka.  Ważna tez jest kwestia wymowy i akcent, które należą do najtrudniejszych elementów nauki języka.  

Najczęstszymi odbiorcami usług tłumaczy natywnych są profesjonaliści kładący nacisk na jakość wykonywanych tłumaczeń. Są to osoby lub firmy, którym zależy na tym, aby niemieckojęzyczny odbiorca tekstu nie dostrzegł tego, że został on przełożony z innego języka. Tłumacz natywny czyli podwójny native speaker jest w stanie zapewnić taką jakość przekładu. Wynika to z faktu, że posiada on odpowiednie  wyczucie językowe, co jest właśnie główna przewaga tłumaczy natywnych względem wszystkich tych, którzy nabyli swoją znajomość języka poprzez klasyczną edukację.

Kliknij w ten link i rozpocznij tłumaczenie.

Reasumując, co wybrać?

Podsumowując, pomoc tłumacza przysięgłego jest niezbędna, kiedy potrzebujemy tłumaczenia dokumentu z poświadczeniem jego autentyczności i wiarygodności, ponieważ tylko on posiada uprawnienia do uwierzytelnienia tłumaczenia, które później będzie uznane przez oficjalne organy państwowe. Z kolei tłumacząc teksty, których zastosowanie leży poza instytucjami państwowymi, nie ma potrzeby wykonywania tłumaczenia przysięgłego. W takim przypadku spokojnie możesz skorzystać z usług zwykłych tłumaczy „nieprzysięgłych”. Podkreślić należy jednak, że przekład w obu przypadkach powinien zostać wykonany równie rzetelnie, czy to przez tłumacza przysięgłego, czy zwykłego. Natomiast osoby stawiające największy nacisk na jakość i „płynność” przekazu tłumaczeń, powinny zainteresować się usługami oferowanymi przez tłumaczy natywnych (native speakerów).

Współautor: Gabriela Zielonka

Scroll to Top